BPUT question papers

BPUT Question Papers

It is not an official website.

Send Papers & Get Money

BPUT University Papers

 
BTECH Chemical Engineering 3 SEM Papers

 

BTECH-CHEM-3-SEM-CHEMICAL-TECHNOLOGY-PCE3I102-2020

BTECH-CHEM-3-SEM-MECHANICAL-OPERATION-PCE3I103-2020
 

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-CHEMICAL-PROCESS-CALCULATION-PCE3I001-2020

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-CHEMICAL-PROCESS-CALCULATION-RCH3C002-2020

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-FLUID-FLOW-AND-FLOW-MEASUREMENT-PCE3I101-2020

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-FLUID-FLOW-AND-FLOW-MEASUREMENT-RCH3C001-2020

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-MASS-TRANSFER-1-PCE3I104-2020

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-CHEMICAL-PROCESS-CALCULATION-PCE3I001-2018

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-FLUID-FLOW-AND-FLOW-MEASUREMENT-PCE3I101-2018

BTECH-CHEM-PT-3-SEM-MASS-TRANSFER-1-PCE3I104-2018

BTECH-CHEM-3-SEM-ADVANCED-FLUID-DYNAMICS-PCE3D001-2018

BTECH-CHEM-3-SEM-CHEMICAL-PROCESS-TECHNOLOGY-PCCH4202-2018

BTECH-CHEM-3-SEM-CHEMICAL-TECHNOLOGY-PCE3I102-2018

BTECH-CHEM-3-SEM-FLUID-FLOW-AND-FLOW-MEASUREMENT-PCCH4201-2018

BTECH-CHEM-3-SEM-SOLAR-ENERGY-ENGINEERING-PCE3G001-2018
 

BTECH-ALL-3-SEM-ANALOG-ELECTRONIC-CIRCUITS-REC3C001-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ANALOG-ELECTRONICS-CIRCUITS-PCEC4201-2020

BTECH-ALL-3-SEM-CPP-AND-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-BECS2212-2020

BTECH-ALL-3-SEM-DATABASE-MANAGEMENT-SYSTEM-BECS2208-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ELECTRICAL-AND-ELECTRONICS-MEASUREMENT-PCEE4204-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ENGINEERING-ECONOMICS-AND-COSTING-HSSM3204-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ENGINEERING-ECONOMICS-PEK3K001-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ENGINEERING-ECONOMICS-REN3E001-2020

BTECH-ALL-3-SEM-MATERIAL-SCIENCE-AND-ENGINEERING-BSMS1213-2020

BTECH-ALL-3-SEM-MATHEMATICS-3-BSCM1205-2020

BTECH-ALL-3-SEM-MATHEMATICS-3-RMA3A001-2020

BTECH-ALL-3-SEM-MECHANICS-OF-SOLID-RME3C001-2020

BTECH-ALL-3-SEM-MECHANICS-OF-SOLIDS-PCME4202-2020

BTECH-ALL-3-SEM-NETWORK-THEORY-BEES2211-2020

BTECH-ALL-3-SEM-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-USING-JAVA-ROP3B001-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ORGANISATIONAL-BEHAVIOUR-HSSM3205-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ORGANISATIONAL-BEHAVIOUR-ROB3E002-2020

BTECH-ALL-3-SEM-ORGANIZATIONAL-BEHAVIOR-POB3E002-2020

BTECH-ALL-3-SEM-PHYSICS-OF-SEMICONDUCTOR-DEVICES-BSCP1207-2020

 

 
BTECH Chemical Engineering 4 SEM Papers

 

BTECH-CHEM-4-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-3-PCE4E001-2019

BTECH-CHEM-4-SEM-CHEMICAL-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-PCE4I003-2019

BTECH-CHEM-4-SEM-CHEMICAL-PROCESS-AND-CALCULATION-PCCH4203-2019
 

BTECH-CHEM-PT-4-SEM-MASS-TRANSFER-2-PCE4I101-2019

BTECH-CHEM-PT-4-SEM-HEAT-TRANSFER-PCE4I102-2018

BTECH-CHEM-PT-4-SEM-MASS-TRANSFER-2-PCE4I101-2018


BTECH-BIOTECH-CHEM-4-SEM-ENERGY-CONVERSION-DEVICES-BSCC1208-2018

BTECH-BIOTECH-CHEM-4-SEM-MATERIAL-SCIENCE-BSMS1209-2018


BTECH-CHEM-4-SEM-ADVANCED-MASS-TRANSFER-PCE4D001-2018

BTECH-CHEM-4-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-3-PCE4E001-2018

BTECH-CHEM-4-SEM-CHEMICAL-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-PCE4I003-2018

BTECH-CHEM-4-SEM-CHEMICAL-PROCESS-AND-CALCULATION-PCCH4203-2018

BTECH-CHEM-4-SEM-FUEL-AND-ENERGY-TECHNOLOGY-PCE4I104-2018

BTECH-CHEM-4-SEM-MECHANICAL-OPERATION-PCCH4204-2018

BTECH-CHEM-4-SEM-SEPARATION-PROCESS-PCE4G001-2018

BTECH-ALL-4-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-3-PMA4E001-2019

BTECH-ALL-4-SEM-DATABASE-MANAGEMENT-SYSTEM-BECS2208-2019

BTECH-ALL-4-SEM-DIGITAL-ELECTRONICS-CIRCUIT-PCEC4202-2019

BTECH-ALL-4-SEM-ENERGY-CONVERSION-TECHNIQUES-BEEE2215-2019

BTECH-ALL-4-SEM-ENGINEERING-ECONOMICS-AND-COSTING-HSSM3204-2019

BTECH-ALL-4-SEM-MATHEMATICS-4-BSCM1210-2019

BTECH-ALL-4-SEM-ORGANISATIONAL-BEHAVIOUR-HSSM3205-2019

BTECH-ALL-4-SEM-PHYSICS-OF-SEMICONDUCTOR-DEVICES-BSCP1207-2019

BTECH-ALL-4-SEM-APPLIED-MATHEMATICS-3-PMA4E001-2018

BTECH-ALL-4-SEM-CPP-AND-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-BECS2212-2018

BTECH-ALL-4-SEM-DATABASE-MANAGEMENT-SYSTEM-BECS2208-2018

BTECH-ALL-4-SEM-ENGINEERING-ECONOMICS-PEK4E002-2018

BTECH-ALL-4-SEM-MATHEMATICS-4-BSCM1210-2018

BTECH-ALL-4-SEM-ORGANISATIONAL-BEHAVIOUR-HSSM3205-2018

BTECH-ALL-4-SEM-ORGANIZATIONAL-BEHAVIOUR-POB4E003-2018

BTECH-ALL-4-SEM-PHYSICS-OF-SEMICONDUCTOR-DEVICES-BSCP1207-2018
 

 
BTECH Chemical Engineering 5 SEM Papers

 


BTECH-CHEM-5-SEM-BIOTECHNOLOGY-PCE5H001-2020

BTECH-CHEM-5-SEM-CHEMICAL-REACTION-ENGINEERING-PCE5I103-2020

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-EQUIPMENT-DESIGN-PCE5I102-2020

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-INSTRUMENTATION-PCE5J001-2020

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-SIMULATION-AND-MODELING-PCE5J002-2020

BTECH-CHEM-5-SEM-TRANSPORT-PHENOMENA-PCE5I101-2020

BTECH-CHEM-CIVIL-MECH-METTA-MME-5-SEM-ADVANCE-NUMERICAL-METHODS-FESM6302-2020

BTECH-CHEM-PLASTIC-5-SEM-FUEL-AND-ENERGY-TECHNOLOGY-PECH5303-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-ADVANCE-HEAT-TRANSFER-PCE5D001-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-BIOTECHNOLOGY-PCE5H001-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-CHEMICAL-REACTION-ENGINEERING-PCE5I103-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-FOOD-BIOTECHNOLOGY-PCE5H002-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-HEAT-TRANSFER-PCCH4301-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-MASS-TRANSFER-1-PCCH4302-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-EQUIPMENT-DESIGN-PCCH4303-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-EQUIPMENT-DESIGN-PCE5I102-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-INSTRUMENTAION-PCE5J001-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-PROCESS-SIMULATION-AND-MODELLING-PCE5J002-2018

BTECH-CHEM-5-SEM-TRANSPORT-PHENOMENA-PCE5I101-2018
 

BTECH-ALL-5-SEM-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-AND-SAFETY-HSSM3303-2020
 

BTECH-ALL-5-SEM-COMPUTER-ORGANIZATION-PCCS4301-2020

BTECH-ALL-5-SEM-CONTROL-SYSTEM-ENGINEERING-PCEC4303-2020

BTECH-ALL-5-SEM-DATA-BASE-MANAGEMENT-SYSTEMS-FEEC6301-2020

BTECH-ALL-5-SEM-ELEMENTS-OF-BIOMEDICAL-INSTRUMENTATION-PCBM4301-2020

BTECH-ALL-5-SEM-JAVA-PROGRAMMING-PCIT4303-2020

BTECH-ALL-5-SEM-MICROPROCESSORS-PCEC4301-2020

BTECH-ALL-5-SEM-NUMERICAL-METHODS-FESM6301-2020

BTECH-ALL-5-SEM-OPTIMIZATION-IN-ENGINEERING-HSSM3302-2020

BTECH-ALL-5-SEM-PRINCIPLES-OF-MANAGEMENT-HSSM3301-2020

BTECH-ALL-5-SEM-SIGNALS-AND-SYSTEMS-PCBM4302-2020

BTECH-ALL-5-SEM-CONTROL-SYSTEM-ENGINEERING-PCEC4303-2018

BTECH-ALL-5-SEM-DATA-BASE-MANAGEMENT-SYSTEMS-FEEC6301-2018

BTECH-ALL-5-SEM-ELEMENTS-OF-BIOMEDICAL-INSTRUMENTATION-PCBM4301-2018

BTECH-ALL-5-SEM-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-AND-SAFETY-HSSM3303-2018

BTECH-ALL-5-SEM-JAVA-PROGRAMMING-PCIT4303-2018

BTECH-ALL-5-SEM-MICROPROCESSORS-PCEC4301-2018

BTECH-ALL-5-SEM-OPTIMIZATION-IN-ENGINEERING-HSSM3302-2018

BTECH-ALL-5-SEM-PRINCIPLES-OF-MANAGEMENT-HSSM3301-2018

BTECH-ALL-5-SEM-SIGNALS-AND-SYSTEMS-PCBM4302-2018

 
BTECH Chemical Engineering 6 SEM Papers

 


BTECH-CHEM-6-SEM-FLUIDIZATION-ENGINEERING-PCE6J002-2019

BTECH-CHEM-6-SEM-MASS-TRANSFER-2-PCCH4306-2019

BTECH-CHEM-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-MATLAB-PCE6I101-2019

BTECH-CHEM-6-SEM-PROCESS-DYNAMICS-AND-CONTROL-PCCH4304-2019

BTECH-CHEM-6-SEM-PROCESS-DYNAMICS-AND-CONTROL-PCE6I102-2019

BTECH-CHEM-6-SEM-ADVANCE-CHEMICAL-REACTION-ENGINEERING-PCE6D001-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-ADVANCE-NUMERICAL-METHODS-FESM6302-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-BIOTECHNOLOGY-FECH6302-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-CHEMICAL-REACTION-ENGINEERING-PCCH4305-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-FERTILISER-TECHNOLOGY-PECH5302-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-FLUIDIZATION-ENGINEERING-PCE6J002-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-FUNDAMENTALS-OF-BIOCHEMICAL-ENGINEERING-PCE6J001-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-MASS-TRANSFER-2-PCCH4306-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-AND-MATLAB-PCE6I101-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-POLYMER-TECHNOLOGY-PCE6J003-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-PROCESS-DYNAMICS-AND-CONTROL-PCCH4304-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-PROCESS-DYNAMICS-AND-CONTROL-PCE6I102-2018

BTECH-CHEM-6-SEM-SEPARATION-TECHNOLOGY-PCE6J004-2018

BTECH-ALL-6-SEM-BIOMEDICAL-SIGNAL-PROCESSING-PCBM4304-2019

BTECH-ALL-6-SEM-DIGITAL-COMMUNICATION-TECHNIQUES-PCEC4305-2019

BTECH-ALL-6-SEM-DIGITAL-SIGNAL-PROCESSING-PCEC4304-2019

BTECH-ALL-6-SEM-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-AND-SAFETY-HSSM3303-2019

BTECH-ALL-6-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-AND-ENGINEERING-PMG6M001-2019

BTECH-ALL-6-SEM-GREEN-TECHNOLOGIES-PCG6C001-2019

BTECH-ALL-6-SEM-NUMERICAL-METHODS-FESM6301-2019

BTECH-ALL-6-SEM-OPTIMIZATION-IN-ENGINEERING-HSSM3302-2019

BTECH-ALL-6-SEM-OPTOELECTRONICS-DEVICES-AND-INSTRUMENTATION-PEEE5301-2019

BTECH-ALL-6-SEM-ROBOTICS-AND-ROBOT-APPLICATIONS-PEME5305-2019

BTECH-ALL-6-SEM-COMPUTER-NETWORK-AND-DATA-COMMUNICATION-PEEC4304-2018

BTECH-ALL-6-SEM-DIGITAL-SIGNAL-PROCESSING-PCEC4304-2018

BTECH-ALL-6-SEM-E-COMMERCE-PEIT5301-2018

BTECH-ALL-6-SEM-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-AND-SAFETY-HSSM3303-2018

BTECH-ALL-6-SEM-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-AND-ENGINEERING-PMG6M001-2018

BTECH-ALL-6-SEM-NON-CONVENTIONAL-ENERGY-SOURCES-PEME5308-2018

BTECH-ALL-6-SEM-OPERATING-SYSTEM-PCCS4304-2018

BTECH-ALL-6-SEM-OPTIMIZATION-IN-ENGINEERING-HSSM3302-2018

BTECH-ALL-6-SEM-PRINCIPLES-OF-MANAGEMENT-HSSM3301-2018

BTECH-ALL-6-SEM-ROBOTICS-AND-ROBOT-APPLICATIONS-PEME5305-2018
 

 
BTECH Chemical Engineering 7 SEM Papers

 


BTECH-CHEM-7-SEM-ADVANCED-PROCESS-CONTROL-PCE7D001-2020

BTECH-CHEM-7-SEM-COLLOID-AND-INTERFACIAL-ENGINEERING-PCE7G002-2020

BTECH-CHEM-7-SEM-GREEN-TECHNOLOGY-PEC7J004-2020

BTECH-CHEM-7-SEM-PETROLEUM-REFINERY-ENGINEERING-PCE7J002-2020

BTECH-CHEM-7-SEM-CHEMICAL-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-PCCH4401-2018

BTECH-CHEM-7-SEM-CORROSION-AND-DEGRADATION-OF-MATERIALS-PCMT4403-2018

BTECH-CHEM-7-SEM-FUNDAMENTALS-OF-BIOCHEMICAL-ENGINEERING-PCCH4402-2018

BTECH-CHEM-7-SEM-MINERAL-PROCESS-ENGINEERING-PECE5403-2018

BTECH-CHEM-7-SEM-POLYMER-TECHNOLOGY-PECE5402-2018


BTECH-ALL-7-SEM-ADAPTIVE-SIGNAL-PROCESSING-PEEL5401-2020

BTECH-ALL-7-SEM-ADVANCED-CONTROL-SYSTEMS-PEEC5414-2020

BTECH-ALL-7-SEM-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PECS5401-2020

BTECH-ALL-7-SEM-BIOMEDICAL-INSTRUMENTATION-PEEC5416-2020

BTECH-ALL-7-SEM-COMPUTER-GRAPHICS-PCCS4401-2020

BTECH-ALL-7-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-HSSM3401-2020

BTECH-ALL-7-SEM-HUMAN-RESOURCE-MANAGEMENT-FEME6401-2020

BTECH-ALL-7-SEM-INDUSTRIAL-AUTOMATION-AND-CONTROL-PEEE5407-2020

BTECH-ALL-7-SEM-INTELLECTUAL-PROPERTY-RIGHTS-PCP7H009-2020

BTECH-ALL-7-SEM-INTRODUCTION-TO-MANAGEMENT-AND-FUNCTION-PCP7H011-2020

BTECH-ALL-7-SEM-MARKETING-MANAGEMENT-PCP7H012-2020

BTECH-ALL-7-SEM-MECHATRONICS-PEME5407-2020

BTECH-ALL-7-SEM-NANO-SCIENCE-AND-BIO-TECHNOLOGY-PCP7H008-2020

BTECH-ALL-7-SEM-REAL-TIME-SYSTEMS-PECS5403-2020

BTECH-ALL-7-SEM-SOFT-COMPUTING-PCP7H010-2020

BTECH-ALL-7-SEM-SOFT-COMPUTING-PEEE5406-2020

BTECH-ALL-7-SEM-VLSI-DESIGN-PCEC4401-2020

BTECH-ALL-7-SEM-ADAPTIVE-SIGNAL-PROCESSING-PEEL5401-2018

BTECH-ALL-7-SEM-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-PECS5401-2018

BTECH-ALL-7-SEM-BIOMEDICAL-INSTRUMENTATION-PEEC5416-2018

BTECH-ALL-7-SEM-COMPUTER-GRAPHICS-PCCS4401-2018

BTECH-ALL-7-SEM-ENTREPRENEURSHIP-DEVELOPMENT-HSSM3401-2018

BTECH-ALL-7-SEM-INDUSTRIAL-AUTOMATION-AND-CONTROL-PEEE5407-2018

BTECH-ALL-7-SEM-SOFT-COMPUTING-PEEE5406-2018

BTECH-ALL-7-SEM-VLSI-DESIGN-PCEC4401-2018